EGIPT TRAVEL
KLUB PODRÓŻNIKA

Wiza

Cudzoziemcy oprócz obywateli Malty, RPA, Zimbabwe i krajów arabskich obowiązani są przy wjeździe do Egiptu posiadać wizę od egipskiego konsulatu. Wizy takie można otrzymać w konsulacie, na lotnisku albo podczas odprawy w porcie przy wjeździe do kraju. Czas oczekiwania na wizę jest różny. Najkrócej czeka się na wizę na lotnisku tuż po przylocie. Cała operacja trwa wtedy zaledwie kilka minut. Wymagane znaczki można kupić w dowolnym kantorze wymiany walut. Zdjęcia nie są wymagane. Wtedy wiza kosztuje 15 USD.

W innych przypadkach koszt otrzymania wizy jest inny w zależności od kraju i narodowości osoby wybierającej się do tego kraju. Istnieją dwa rodzaje wiz: wiza jednorazowa i wielokrotnego wjazdu. Wiza jednorazowa uprawnia nas do pobytu na terenie Egiptu przez jeden miesiąc a jej ważność wynosi trzy miesiące. Natomiast wiza wielokrotnego wjazdu jest ważna przez sześć miesięcy i uprawnia do czasu pobytu wynoszącego także jeden miesiąc.

Wizy do Egiptu można otrzymać będąc w krajach sąsiadujących z Egiptem (Izrael, Jordania, Sudan, Libia) bądź na granicy z nim oprócz granicy izraelsko-egipskiej gdzie otrzymanie wizy jest niemożliwe. W takim przypadku należy postarać się o otrzymanie wizy już w Tel-Avivie lub w konsulacie miasta Eliat.

Do Egiptu wwieźć można 250 papierosów lub 50 cygar, lub 250 g tytoniu,1 litr wysoko procentowego alkoholu powyżej 22% obj. lub 2 litry wyrobów winiarskich lub 5 litrów piwa.
Kreator www - przetestuj za darmo